Sprawozdanie finansowe za rok 2018.Informacja dodatkowa 2018

Rachunek zysków i strat 2018

Zestawienie zmian w funduszu 2018

Bilans 2018
Bilans 2019
Bilans 2020