Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu prób, wyposażonego w przenośne urządzenie chłodnicze z zasilaniem utrzymującym stałą zadaną temperaturę.

Pliki do pobrania:

1. SIWZ + załączniki



2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU



Opublikowano: Radomsko dnia, 22.11.2012r





Wyjaśnienia i odpowiedzi do treści SIWZ.



Opublikowano: Radomsko dnia, 27.11.2012r




Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.




Opublikowano: Radomsko, dnia 05.12.2012r.




OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA






Opublikowano: Radomsko, dnia 14.01.2013r.