Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku  informuje, iż w związku z aktualną sytuacją epizootyczną związaną z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce, Główny Lekarz Weterynarii mając na względzie fakt, że dla wielu ognisk źródłem choroby może być działalność człowieka, uruchomił na stronie internetowej specjalny formularz informacyjny. Formularz ten, dostępny jest pod adresem :
https://interwencja.wetgiw.gov.pl/
 Przeznaczony jest dla osób, które zaobserwowały przypadki nielegalnych i negatywnych działań w zakresie przemieszczenia świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń. Za jego pomocą można, przy zachowaniu pełnej anonimowości, zgłosić swoje obserwacje, które następnie zostaną przekazane do właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
Obowiązek dokonania spisu zwierzątInformacje dla osób podróżujących z psem, kotem, fretkąRolniczy Handel Detaliczny - informacje podstawowe
Sprzedaż Bezpośrednia wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywnościWymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

                        
OBOWIĄZEK UTYLIZACJI UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji miesa przeznaczonego na użytek własny


Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomsku dotyczący świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym


Rozporządzenie nr 1/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 września 2016 r.


Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
Rozporządzenie nr 3/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2015 r.Rozporządzenie nr 2/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 września 2015 r.


INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃTerenowe Pracownie Wytrawiania - Powiat Radomszczański


                                                                  Szkolenie zakresu zarządzania gospodarstwem


Informacja dla hodowców trzody chlewnej o zmianach w zasadzie przemieszczania zwierząt

                        
          ASF materiały szkoleniowe dla hodowców          
ASF materiały szkoleniowe dla hodowców      

Prezentacja prof.  Pejsaka na temat afrykańskiego pomoru świń.


                                                       
      występowanie ASF na                             występowanie ASF                                      Afrykański pomór świń
    terytorium Rosji i Ukrainy                      na terytorium Białorusi