Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku:Powiatowy Lekarz Weterynarii                     lek.wet.Tadeusz Płyk         
   


Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii                   lek.wet. Piotr Kunert               Zespół ds. bezpieczeństwa żywności:

 • lek.wet. Joanna Sitkiewicz                        tel. (44) 682 44 24 wew 36                      
 • lek.wet. Malwina Witkowska                     tel. (44) 682 44 24 wew 36   
 • mgr inż. Malwina Wawrzyniak                       tel. (44) 682 44 24 wew 36

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
:


 • lek.wet. Marta Tomas                               tel. (44) 682 44 24 wew 45
 • lek.wet. Karolina Nowakowska                 tel. (44) 682 44 24 wew 45  
 • lek.wet. Rafał Kawka                               tel. (44) 682 44 24 wew 45   
 • mgr inż.  Małgorzata Sabady                   tel. (44) 682 44 24 wew 39      
 • tech.wet. Arkadiusz Iwanowicz                 tel. (44) 682 44 24 wew 39     


Zespół ds. pasz i utylizacji :

 • lek.wet. Joanna Pokora-Nycz                  tel. (44) 682 44 24 wew 35


Zespół ds. finansów, księgowości, administracji,
:

 • Główna księgowa  Halina Tarnowska      tel. (44) 682 44 24 wew 40
 • Starszy Referent Edyta Warda-Karoń    tel. (44) 682 44 24 wew 40
 • Księgowa Agnieszka Bus                       tel. (44) 682 44 24 wew 40
 • Referent Agata Kapuścińska                 tel. (44) 682 44 24 (sekretariat)
 • Aneta Drozdek                                       tel. (44) 682 44 24 (sekretariat)

Obsługa Prawna:

 • mgr Anna Kasprzak-Hanusiak


Administrator sieci informatycznej